Verantwoordelijke instantie in de zin van de privacywetgeving, in het bijzonder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is:

Westside Sailing GmbH
Wissmannstrasse 30
50823 Keulen
Tel. 0221 98208867

Uw rechten als betrokkene

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan,
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens,
 • Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens,
 • Beperking van de gegevensverwerking, voor zover wij uw gegevens op grond van wettelijke verplichtingen nog niet mogen verwijderen,
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons, en
 • Gegevensoverdraagbaarheid, voor zover u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt afgesloten.

Als u ons toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de voor u bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit hangt af van de deelstaat van uw woonplaats, uw werk of de vermeende overtreding. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Doeleinden van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als:

 • U uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven,
 • De verwerking noodzakelijk is voor de afhandeling van een contract met u,
 • De verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen,
 • De verwerking noodzakelijk is om legitieme belangen te behartigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een overwegend beschermd belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens.

Verwijdering of blokkering van gegevens

Wij houden ons aan de principes van gegevensvermijding en dataminimalisatie. Daarom slaan wij uw persoonsgegevens alleen zo lang op als nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of zoals voorzien door de verschillende wettelijke opslagtermijnen. Na het vervallen van het respectieve doel of het verstrijken van deze termijnen worden de overeenkomstige gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

Verzameling van algemene informatie bij het bezoek van onze website

Wanneer u onze website bezoekt, worden automatisch door middel van een cookie algemene informatie verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider en dergelijke. Dit betreft uitsluitend informatie die geen conclusies over uw persoon toelaat.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u opgevraagde inhoud van webpagina’s correct te kunnen leveren en is onvermijdelijk bij het gebruik van het internet. Ze worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een probleemloze verbinding van de website,
 • Zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit, evenals
 • Voor andere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang uit de bovengenoemde doeleinden voor gegevensverzameling. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken. Ontvangers van de gegevens zijn alleen de verantwoordelijke instantie en eventueel verwerkers.

Anonieme informatie van dit soort wordt door ons indien nodig statistisch geëvalueerd om onze internetaanwezigheid en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Cookies

Zoals veel andere websites gebruiken wij ook zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een websiteserver naar uw harde schijf worden overgebracht. Hierdoor ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met het internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of virussen op een computer over te dragen. Aan de hand van de in cookies opgenomen informatie kunnen wij u de navigatie vergemakkelijken en de correcte weergave van onze websites mogelijk maken.

In geen geval zullen de door ons verzamelde gegevens aan derden worden doorgegeven of zonder uw toestemming een koppeling met persoonsgegevens tot stand worden gebracht.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn doorgaans zo ingesteld dat ze cookies accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde via de instellingen van uw browser deactiveren. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om te weten te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

Registratie op onze website

Bij de registratie voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten worden enkele persoonsgegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons geregistreerd bent, kunt u toegang krijgen tot inhoud en diensten die wij alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde gebruikers hebben bovendien de mogelijkheid om indien nodig de bij registratie opgegeven gegevens op elk moment te wijzigen of te verwijderen. Uiteraard verstrekken wij u te allen tijde informatie over de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens. We corrigeren of verwijderen deze ook graag op uw verzoek, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht is die dit tegenstaat. Neem voor dit doel contact met ons op via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.

Verlening van betaalde diensten

Voor het verlenen van betaalde diensten vragen wij aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling te kunnen uitvoeren. Wij slaan deze gegevens op in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

Nieuwsbrief

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar uw opgegeven e-mailadres.

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Bij de aanmelding voor het ontvangen van onze nieuwsbrief worden de door u opgegeven gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht van omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische omstandigheden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te verifiëren dat een aanmelding daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres wordt gedaan, passen wij de “double-opt-in”-procedure toe. Hierbij registreren we de bestelling van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en de ontvangst van de hierop gevraagde reactie. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en niet aan derden doorgegeven.

De toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken. In elke nieuwsbrief is een daartoe bestemde link opgenomen. Daarnaast kunt u zich ook op deze website op elk moment afmelden of ons uw wens mededelen via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactmogelijkheid.

Contactformulier

Wanneer u via e-mail of contactformulier contact met ons opneemt, geeft u ons vrijwillig toestemming om contact met u op te nemen. Hiervoor is het opgeven van een geldig e-mailadres vereist. Dit dient voor de toewijzing van de aanvraag en de daaropvolgende beantwoording ervan. Het opgeven van verdere gegevens is optioneel. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Na afhandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de website-exploitant te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De doeleinden van de gegevensverwerking zijn de evaluatie van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet moeten dan verdere verbonden diensten worden verleend. De verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de exploitant van de website. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt ook de verzameling van de door het cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: Browser Add On voor het deactiveren van Google Analytics. Daarnaast of als alternatief voor de browser-Add-On kunt u het tracking door Google Analytics op onze pagina’s onderbinden door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics gegevens verzamelt voor deze website en voor deze browser, zolang het cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps worden door Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers verzameld, verwerkt en gebruikt. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kunt u vinden in de privacyverklaringen van Google. Daar kunt u in het Privacycentrum ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen.

Gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Ingebedde YouTube-video’s

Op sommige van onze webpagina’s plaatsen we YouTube-video’s. Exploitant van de betreffende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt aan YouTube meegedeeld welke pagina’s u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u koppelen. Dit kunt u voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie over het gebruikersgedrag verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft bij het bekijken van YouTube-video’s geen dergelijke cookies te verwachten. YouTube slaat echter ook in andere cookies niet-persoonlijke gebruiksinformatie op. Wilt u dit voorkomen, dan moet u het opslaan van cookies in de browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Wijziging van onze privacyverklaringen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de actuele wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten in de privacyverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Voor uw volgende bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem direct contact op met de voor gegevensbescherming verantwoordelijke persoon in onze organisatie.